Zoeken

read more

search

Publieksprojecten

Welkom op de homepage van Frederik Boven, politiek filosoof uit Groningen.

Hiernaast vind je een aantal projecten waarin ik wetenschappelijke kennis probeer toegankelijker te maken voor een breed publiek.

republiek-plato

Project over Plato's dialoog De Republiek

meer
filosofie-links

Ik beheer sinds 2003 een linkpagina over filosofie.

meer
view more view more
Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op interacties tussen aan de ene kant politiek en aan de andere kant kunst, populaire cultuur en religie. Denk bijvoorbeeld aan het publieke belang van kunst, of aan de invloed van populaire cultuur op politici en burgers.

Ik doe integratief onderzoek, waarbij ik uiteenlopende posities, wetenschapsgebieden en beleidsterreinen op een nieuwe manier bij elkaar breng.

filosofie-papers
Filosofische papers

Papers die ik heb geschreven voor de onderzoeksmaster filosofie

cultureel-burgerschap
Cultureel burgerschap

Mijn masterscriptie gaat over cultureel burgerschap: een nieuwe term die het politieke belang van kunst en cultuur onderstreept

inspiratiebronnen

neem afstand om inzicht te krijgen maar keer tijdig terug om onrecht tegen te gaan

Plato's Politeia in één zin -

een goede staatsman kan de meest uiteenlopende werelden begrijpen en laten zien wat zij gemeen hebben

vrij naar Hannah Arendt in Philosophy and Politics -